ISPRAVAN ODABIR BIOLOŠKOG INDIKATORA

Biološki indikator je jedinica živih i standardiziranih bakterijskih spora poznate vrste, koncentracije i kalibrirane rezistencije. Mikroorganizmi sadržani u BI, ukoliko su podvrgnuti determiniranim fizakalnim i kemijskim uvjetima, imaju određenu kinetiku preživljavanja.