Principi parne sterilizacije

Sterilnost se definira kao odsustvo živih mikroorganizama i može se postići pomoću određenog letalnog agensa. Iz različitih razloga, najpouzdaniji sterilizacijiski agens, u slučajevima gdje se isti može koristiti, je vlažna toplina u formi zasićene pare. Ovaj tip sterilizacije se bazira na visoko efikasnoj razmjeni topline između zasićene pare i predmeta koji su u kontaktu s parom.