Biološki indikatori

Cilj sterilizacije je eliminacija mikroorganizama, bili oni u vegetativnoj formi ili u formi spora. Upotreba najrezistentnijih, selekcioniranih i standardiziranih BAKTERIJSKIH SPORA, u obliku biološkog indikatora, je najprikladniji i najednostavniji način kojim se dokazuje efikasnost sterilizacije.
Neophodno je potrebno redovito izvoditi kontrolu efikasnosti sterilizacije pomoću bioloških indikatora: osim periodičnih validacija, potrebno je i učestalo verificirati ostvarenu sterilnost. Naime, samo rutinska upotreba bioloških indikatora garantira mikrobiološku eliminaciju i dokazuje reproducibilnost sterilizacije.
MesaLabs je specijaliziran u proizvodnji visoko kvalitetnih bioloških indikatora. Mesa Labs grupacija obughvaća nekadašnje proizvođače bioloških indikatora SGM Biotech i Raven. Kvaliteta bioloških indikatora kontolira se u skladu sa strogim standardima kvalitete Mesa Labsa, ISO, GMP, USP, AAMI/ANSI normama i sa europskim standardima EP. Svi Mesa Labs biološki indikatori popraćeni su odgovarajućim certifikatom analize koji donosi karakteristike i kvalitete istih.

mesalabs

Spore Strip ™ trakice inokulirane bakterijskim sporama

SporeStripsTrakice namjenjene kontroli različitih vrsta sterilizacije suhih punjenja. Pojedinačno su pakirane u specijalne omotnice propusne na sterilizacijske agense. Postavljaju se u odgovarajućem broju u najkritičnije točke sterilizatora. Na kraju procesa serilizacije, svaku je trakicu potrebno aseptički izvaditi iz svojeg omota i staviti u epruvetu sa hranjivom podlogom “soybean casein digest broth” još zvanom “tryptic soy broth”.

Trajanje inkubacije: 7 dana. Ukoliko dođe do zamućenja podloge to ukazuje da su spore preživjele sterilizacijski ciklus.
Parna Sterilizacija – Hospital packs

5-5025
Duo spore trakice sa sporama B. atrophaeus 10×6 i G.steraothermophilus 10×5
Test se satoji od tri spore trakice: dvije test i jedne za kontrolu. Pakiranje/25 testova (75 trakica)


Parna Sterilizacija

SGMS/6
Trakice sa sporama Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953, Pak/100kom


PM/100
TSB hranjiva podloga sa ljubičastim pH indikatorom, količine 3,6+/-0,2 ml u epruvetama 16×100 mm, Pak/ od 100 epruveta.


Sterilizacija plinom i suhom toplinom

SGMG/6
Trakice sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372, Pak/100kom


SGMSU/6
Trakice sa sporama B.subtilis „5230“ 10×6 ATCC 35021, Pak/100kom


RM/100
TSB hranjiva podloga sa ljubičastim pH indikatorom, količine 3,6+/-0,2 ml u epruvetama 16×100 mm,. Pakiranje od 100 epruveta


Sterilizacija parom, plinom ili suhom toplinom – DUOSPORE

SGMD/66
Trakice sa sporama Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953 i
Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372, Pak/100kom


Sterilizacija radijacijom

SGMR/6
Trakice sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142, Pak/100kom


Parna sterilizacija niskih temperatura

SGMLF/6
Trakice za sterilizaciju formaldehidom sa sporama G.stearothermophilus 10×6 ATCC 7953.
Pak/100kom


Sterilizacija ClO2 klordioksidom

ACD/6
Trakice za sterilizaciju klordioksidom sa sporama B.atrophaeus 10×6 ATCC 9372.
Pak/100kom

EZTest ®

EZTest-AllEZTest, selfconatined strip, sastoji se od plastične epruvete, sa čepom sa filterom, unutar koje se nalazi papirnata trakica inokulirana bakterijskim sporama i staklena ampula sa specifičnom hranjivom podlogom. Na kraju sterilizacije potrebno je aktivirati biološki sistem na način da se vanjskom silom zgnječi plastična epruveta čime dolazi do razbijanja staklene ampule iz koje izlazi hranjiva podloga koja u potpunosti smoči papirnatu trakicu. Indikatori koji su bili podvrgnuti sterilizaciji razlikuju se od ostalih koji nisu po promjeni boje kemijskog indikatora na njihovoj vanjskoj etiketi.
Trajanje inkubacije: 24 sata za EZS/6 i EZP/5 a 48 sati za EZF i EZG.
Promjena boje: EZS,EZP i EZH od ljubičaste u žutu, EZG od crvene u žutu.

Parna Sterilizacija /Flash – Inkubacija: 24 h, 55-60°C

EZS/5
EZTest Steam sa sporama G stearothermophilus 10×5 ATCC 7953, Pak/100 kom.


EZS/6
EZTest Steam sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953, Pak/100 kom.


SEZS/5
EZTest Steam sa sporama G. stearothermophilus 10×5 ATCC 7953
Sa duplim aktivatorom za brzo očitavanje. Pak/100 kom.


SEZS/6
EZTest Steam sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Sa duplim aktivatorom za brzo očitavanje. Pak/25 kom.

Plinska Sterilizacija – Inkubacija: 48 h, 35-39°C

EZG/6
EZTest Gas sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372, Pak/100 kom.

Sterilizacija hidrogen peroksidom – Inkubacija: 24 h, 55-60°C, spore inokulirane na čeličnom disku

EZH/5
EZTest H2O2 sa sporama G stearothermophilus 10×5 ATCC 7953 inokulirane na čeličnom disku, Pak/100 kom.


EZH/6
EZTest H2O2 sa sporama G stearothermophilus 10×6 ATCC 7953 inokulirane na čeličnom disku, Pak/100 kom.

Sterilizacija propilen oksidom, pasterizacija – Inkubacija: 24 h, 55-60°C

EZP/5
EZTest PPO SCBI sa sporama G. stearothermophilus 10×5 ATCC 7953, za kontrolu procesa pasterizacije alimentarnih proizvoda i drugih proizvoda u ciklusu sterilizacije propilen oksidom

Releasat® kit biološkog indikatora trakice i hranjive podloge u epruveti

Releasat® Rapid-Readout Color Change Culturing Kit

Releasat-and-Strips-BMFKit sa trakicama i hranjivom podlogom za jednostavnu i brzu kontrolu parne, klor dioksid, EO i suhe sterilizacije. Sastoji se od trakica (strip) inokuliranih bakterijskim sporama, i od epruveta koje sadrže hranjivu podlogu specifičnog sastava soybean casein . Sukladna sa ISO 11138-1 i 3.
Trajanje inkubacije: 24 sata (parna), 48 sati (klor dioksid), 72 sata (EO/suha).
Promjena boje: od crvene u žutu.

Parna Sterilizacija

RS6-100
Kit se sastoji od:
• 100 Trakica sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
• 100 epruveta sa specijalnom hranjivom podlogom.


PM/100
TSB hranjiva podloga sa ljubičastim pH indikatorom, količine 3,6+/-0,2 ml u epruvetama 16×100 mm,. Pakiranje od 100 epruveta.

Sterilizacija suhom toplinom / EO sterilizacija

RG-100
Kit se sastoji od:
• 100 Trakice sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
• 100 epruveta sa specijalnom hranjivom podlogom.


RM/100
TSB hranjiva podloga sa crvenim pH indikatorom, količine 3,6+/-0,2 ml u epruvetama 16×100 mm,. Pakiranje od 100 epruveta.

DriAmp®

driKit sa ampulama i hranjivom podlogom za kontrolu procesa sterilizacije visoke temperature direktne izloženosti suhoj tpoplini ili unutar uljnih i drugih nevodenih otopina gdje upotreba trakica nije prikladna.
DriAmp® BI se sastoji od staklene ampule koja sadrži bakterijske spore 106 Bacillus atrophaeus (#9372) inokulirane u silika materijalu. Materijal je prikladan za vrlo visoke temperature.
Trajanje inkubacije: 72 sata 36-38°C, umjesto neophodnih 7 dana za trakice.
Promjena boje: od crvene/narančaste u žutu.

Sterilizacija suhom toplinom

DA/6
Kit se sastoji od:
• 50 ampula sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
• 50 epruveta sa 4,0 ml specijalne hranjive podloge

MagnaAmp® self-contained biološki indikator u ampuli

magnaBiološki indikator za kontrolu parne sterilizacije tekućina unutar ampula ili srednje velikih posuda. Ampule se stavljanju pored ili unutar tekućine koja se namjerava sterilizirati.
Također je prikladan za autoklave sa hlađenjem vodenim mlazom. Magna-Amp se sastoji od staklene ampule (4,8 x 1 cm) sa bakterijskim sporama suspendiranim u specifičnoj hranjivoj podlozi.
Promjena boje: od ljubičaste u žutu.
Negativne kontrole sadrže samo hranjivu podlogu

Parna Sterilizacija – Inkubacija: 48 h, 55-60°C

MA/6
MagnaAmp sa sporama Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 50 indikatora i 10 negativnih kontrola.

SterilAmp II® self-contained biološki indikator u ampuli

sterliampBiološki indikator za kontrolu parne sterilizacije tekućina malog volumena. Ampule se stavljaju unutar tekućine namjenjene sterilizaciji.
SterilAmp se sastoji od staklene ampule (2,5 x 0,67 cm) sa bakterijskim sporama suspendiranim u specifičnoj hranjivoj podlozi.
Promjena boje: SA od ljubičaste u žutu, SASU od crvene u žutu.
Negativne kontrole sadrže samo hranjivu podlogu.

Parna sterilizacija – Inkubacija: 48 h, 55-60°C

SA/6
SterilAmp sa sporama Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 indikatora i 10 negativnih kontrola.

SterilAmp® II “5230”

Parna Sterilizacija na niskim temperaturama, 105-115°C / Inkubacija: 72 h, 37°C

SASU
SterilAmp sa sporama Bacillus subtilis “5230” 10×6 ATCC 35021
Pakiranje od 100 indikatora i 10 negativnih kontrola.

SterilFlex™

Sterilflex-in-veggiesInovativni biološki indikator bez stakla namjenjen kontroli sterilizacije alimentarnih proizvoda i u farmaceutskim industrijama. Spore su suspendirane u hranjovoj podlozi, sve je upakirano u hermetički zatvoren plastični paketić.
Hranjiva podloga sardži pH ovisan indikator koji mjenja boju od ljubičaste u žutu u slučaju rasta bakterija.
Dimenzije: 10mmx10mm.
Promjena boje: od ljubičaste u žutu.

Parna sterilizacija – Inkubacija: 48 h, 55-60°C

SF/6
SterilFlex sa sporama Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 indikatora i 10 negativnih kontrola.

EZTest® Biological Test Packs

(Process Challenge Devices)

ez-bioEZTest Biological Test Pack namjenjen je za sterilizaciju parom i EO. Kreiran kao paralela sa performansama AAMI Test Pack-a.
Svaki se test paket sastoji od jednog biološkog indikatora EZTest i jednog kemijskog indikatora. Poslije ekspozicije, biološki se indikator EZTest inkubira na odgovarajućoj temperaturi


STP/05
Test Pack EZTest Steam sa sporama G. stearothermophilus 10×5.Pak/ 25 testova i 5 kontrola.


ETP/05
EZTest EO Test Pack sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6. Pak/ 25 testova i 5 kontrola.

Spore Suspension — suspenzija spora

sporesusVodena suspenzija, od 40% etanola, standardiziranih i certificiranih bakterijskih spora. Bočica od 10 ml sa populacijom koja se odnosi na 0,1 ml.
Suspenzija je namjenjena za direktnu kontaminaciju predmeta i tekućina koji se namjeravaju sterilizirati ili za pripremu sonda.

Parna Sterilizacija

SSS/3
Suspenzija spora Geobacillus stearothermophilus 10×3 ATCC 7953


SSS/4
Suspenzija spora Geobacillus stearothermophilus 10×4 ATCC 7953


SSS/5
Suspenzija spora Geobacillus stearothermophilus 10×5 ATCC 7953


SSS/6
Suspenzija spora Geobacillus stearothermophilus 10×6 ATCC 7953


SSS/7
Suspenzija spora Geobacillus stearothermophilus 10×7 ATCC 7953

Sterilizacija EO plinom ili suhom toplinom
Sterilizacija etilen oksidom

SSG/4
Suspenzija spora Bacillus atrophaeus 10×4 ATCC 9372


SSG/5
Suspenzija spora Bacillus atrophaeus 10×5 ATCC 9372


SSG/6
Suspenzija spora Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372


SSG/7
Suspenzija spora Bacillus atrophaeus 10×7 ATCC 9372


SSG/8
Suspenzija spora Bacillus atrophaeus 10×8 ATCC 9372

Sterilizacija radijacijom

SSR/4
Suspenzija spora Bacillus pumilus 10×4 ATCC 27142


SSR/5
Suspenzija spora Bacillus pumilus 10×5 ATCC 27142


SSR/6
Suspenzija spora Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142


SSR/7
Suspenzija spora Bacillus pumilus 10×7 ATCC 27142


SSR/8
Suspenzija spora Bacillus pumilus 10×8 ATCC 27142

Spore Clostridium sporogenes

SSCS/3
Suspenzija spora Clostridium sporogens 10×3 ATCC 19404; 11437; 7955.


SSCS/4
Suspenzija spora Clostridium sporogens 10×4 ATCC 19404; 11437; 7955.


SSCS/5
Suspenzija spora Clostridium sporogens 10×5 ATCC 19404; 11437; 7955.


SSCS/6
Sospensione di spore di Clostridium sporogens 10×6 ATCC 19404; 11437; 7955.


SSCS/7
Suspenzija spora Clostridium sporogens 10×7 ATCC 19404; 11437; 7955.

Spore Bacillus subtilis “6633”

SS6633/4
Suspenzija spora Bacillus subtilis”6633” 10×4 ATCC 6633


SS6633/5
Suspenzija spora Bacillus subtilis”6633” 10×5 ATCC 6633


SS6633/6
Suspenzija spora Bacillus subtilis”6633” 10×6 ATCC 6633


SS6633/7
Suspenzija spora Bacillus subtilis“6633” 10×7 ATCC 6633


SS6633/8
Suspenzija spora Bacillus subtilis”6633” 10×8 ATCC 6633

Spore Bacillus subtilis

SSA/4
Suspenzija spora Bacillus subtilis 10×4 ATCC DSM4181


SSA/5
Suspenzija spora Bacillus subtilis 10×5 ATCC DSM4181


SSA/6
Suspenzija spora Bacillus subtilis 10×6 ATCC DSM4181


SSA/7
Suspenzija spora Bacillus subtilis 10×7 ATCC DSM4181


SSA/8
Suspenzija spora Bacillus subtilis 10×8 ATCC DSM4181

Spore Bacillus subtilis “5230”

SS5230/4
Suspenzija spora Bacillus subtilis “5230”10×4 ATCC 35021


SS5230/5
Suspenzija spora Bacillus subtilis “5230”10×5 ATCC 35021


SS5230/6
Suspenzija spora Bacillus subtilis “5230”10×6 ATCC 35021


SS5230/7
Suspenzija spora Bacillus subtilis “5230”10×7 ATCC 35021


SS5230/8
Suspenzija spora Bacillus subtilis “5230”10×8 ATCC 35021

Spore Bacillus megaterium

SSM/4
Suspenzija spora Bacillus megaterium 10×4 ATCC 14581


SSM/5
Suspenzija spora Bacillus megaterium 10×5 ATCC 14581


SSM/6
Suspenzija spora Bacillus megaterium 10×6 ATCC 14581


SSM/7
Suspenzija spora Bacillus megaterium 10×7 ATCC 14581


SSM/8
Suspenzija spora Bacillus megaterium 10×8 ATCC 14581

Spore Bacillus cereus

SSBC/4
Suspenzija spora Bacillus cereus 10×4 ATCC 14579/11778


SSBC/5
Suspenzija spora Bacillus cereus 10×5 ATCC 14579/11778


SSBC/6
Suspenzija spora Bacillus cereus 10×6 ATCC 14579/11778


SSBC/7
Suspenzija spora Bacillus cereus 10×7 ATCC 14579/11778


SSBC/8
Suspenzija spora Bacillus cereus 10×8 ATCC 14579/11778

Spore Bacillus coagulens

SSCO/3
Suspenzija spora Bacillus coagulens 10×3 ATCC 7050


SSCO/4
Suspenzija spora Bacillus coagulens 10×4 ATCC 7050


SSCO/5
Suspenzija spora Bacillus coagulens 10×5 ATCC 7050


SSCO/6
Suspenzija spora Bacillus coagulens 10×6 ATCC 7050


SSCO/7
Suspenzija spora Bacillus coagulens 10×7 ATCC 7050

Spore Bacillus smithii

SSSM/3
Suspenzija spora Bacillus smithii 10×3 ATCC 51232


SSSM/4
Suspenzija spora Bacillus smithii 10×4 ATCC 51232


SSSM/5
Suspenzija spora Bacillus smithii 10×5 ATCC 51232


SSSM/6
Suspenzija spora Bacillus smithii 10×6 ATCC 51232


SSSM/7
Suspenzija spora Bacillus smithii 10×7 ATCC 51232

Micro Strip (Custom strip) — inokulirane sa bakterijskim sporama

microStrip (trakice) od papira reduciranih dimenzija za sterilizaciju suhih punjenja. Trakice se mogu postaviti unutar vrlo uskih prostora.
Na kraju sterilizacije svaku je trakicu/disk potrebno staviti unutar epruvete sa hranjivom podlogom “soybean casein digest broth” još zvanom “tryptic soy broth”. Trajanje inkubacije: 7 dana. Zamućenje hranjive podloge ukazuje na rast spora.

Parna Sterilizacija

S1X25
Trakica 1 x 25 mm sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 trakica u bulku


S3x64
Trakica 3 x 64 mm sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 trakica u bulku


S2x10
Trakica 2 x 10 mm sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 trakica u bulku


S2x19
Trakica 2 x 19 mm sa sporama G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 trakica u bulku

Sterilizacija EO plinom / suhom toplinom

A1x25
Trakica 1 x 25 mm sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
Pakiranje od 100 trakica u bulku


A3x64
Trakica 3 x 64 mm sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
Pakiranje od 100 trakica u bulku


A2x10
Trakica 2 x 10 mm sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
Pakiranje od 100 trakica u bulku


A2x19
Trakica 2 x 19 mm sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
Pakiranje od 100 trakica u bulku

Sterilizacija radijacijom

P1x25
Trakica 1 x 25 mm sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 trakica u bulku


P3x64
Trakica 3 x 64 mm sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 trakica u bulku


P2x10
Trakica 2 x 10 mm sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 trakica u bulku

Diskovi od papira — inokulirani sa bakterijskim sporama

paper-discsDiskovi od papira za sterilizaciju suhih punjenja. Diskovi se mogu postaviti unutar vrlo uskih prostora.

Parna Sterilizacija

DS6x6S
Kvadratni diskovi stranica 6 mm sa G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 diskova u bulku


DS6R
Okrugli diskovi Ø 6 mm sa G. stearothermophilus 10×6 ATCC 7953
Pakiranje od 100 diskova u bulku

Sterilizacija plinom ili suhom toplinom

DA6x6S
Kvadratni diskovi stranica 6 mm sa Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372
Pakiranje od 100 diskova u bulku


DA6R
Okrugli diskovi Ø 6 mm sa sporama Bacillus atrophaeus 10×6 ATCC 9372 Pakiranje od 100 diskova u bulku

Sterilizacija radijacijom

DP6x6S
Kvadratni diskovi stranica 6 mm sa Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 diskova u bulku


DP6R
Okrugli diskovi Ø 6 mm sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 diskova u bulku


DPSS/6
Okrugli diskovi Ø 12 mm sa sporama Bacillus pumilus 10×6 ATCC 27142
Pakiranje od 100 diskova u bulku

Čelični diskovi — inokulirani sa bakterijskim sporama

celicniDiskovi od neoksidirajućeg čelika inokulirani sa bakterijskim sporama. Diskovi su konkavni i bakterijske spore su inokulirane na konkavnoj strani.

Geobacillus stearothermophilus

HMV-091
Čelični diskovi sa sporama G.stearothermophilus 10^6 ATCC 12980
Pak/ 100 kom u jednoj vrećici.


KCD-404
Diskovi sa spora G.stearothermophilus 10^4 ATCC 12980
Pak/ 100 koma u jednoj vrećici.


SBC-327
Čelični pločice sa sporama G.stearothermophilus 10^6 ATCC
12980. Pak/ 100 kom. u jednoj vrećici.


LOG-456
Indikator “Tri-scale” sa sporama G.stearothermophilus 10^6, 10^5 i
10^4 ATCC 12980. Pak/ 50 kom. u jednoj vrećici.


NAS-152
Čelični diskovi sa sporama G.stearothermophilus 10^6 ATCC 7953
Pak/ 100 komada u jednoj vrećici.


BMWK-750
Sterilni Tyvek Transfer Pocket za SBC-327

Inkubatori za EZTest i MagnaAmp biološke indikatore

incubatorInkubatori namjenjeni za EZTest i MagnaAmp biološke indikatore. Opremljen sa digitalnim termometrom.
Dimenzije inkubatora: 9 (širina) x 6,4 (visina) x 10 (dubina) cm.
Temperatura inkubacije:

  • 37°C (za Bacillus atrophaeus)
  • 57°C (za Geobacillus stearothermophilus)

Dijametar rupica:

  • 1,111 cm inkubator za MagnaAmp
  • 0,94 cm inkubator za EZTest
Inkubatori

I 1410
Inkubator sa 14 rupica za EZTest sa digitalnim termometrom


IMA-101
Inkubator sa 14 rupica za MagnaAmp sa digitalnim termometrom


SWI-201
Inkubator Smart-well sa printerom, termometrom, kabelima i knjigom za arhivu


IDT
Digitalni Termometar

PAK- Population Assay Kit

KIT namjenjen određivanju populacije spora Biološkog Indikatora.

pop-kitKit je kreiran sa namjerom da se udovolje brojni zahtjevi klijenata za standardiziranim setom za određivanje populacije spora BI zbog poteškoća pri primjeni važećih normativa (EN-866, ISO 11138 i USP) o „ recovery range-u” broja spora u postupku validacije populacije Bioloških Indikatora.
Poznato je da različiti faktori, među/ kojima najviše, tip hranjive podloge (marka i serija) i upotreba prikladnog akcesorija, izuzetno utječu na rezultat testa i njegovu reproducibilnost.
Kit sadrži kompletni materijal potreban za ispravno testiranje broja bakterijske populacije. Time se maksimalno izjednačuju uvjeti proizvođača i tehničara korisnika, čime se postiže jedinstvena mogućnost reduciranja varijabilnosti testa na najmanju moguću mjeru.

Na raspolaganju također

PAK-14
Kit za 4 potvrde populacije spora


PAK-M
1 x 240 ml hranjive podloge