Detekcija bakterijskih endotoksina i mikrobiološka identifikacija

Charles River, svjetski lider rješenja za detekciju bakterijskih endotoksina, nudi visoko kvalitetne FDA odoborene LAL reagense, certificirani potrošni materijal neophodan za izvođenje svih metoda LAL testa, odgovarajuće čitače i softvere. Upotreba kompletnog certificiranog materijala osigurava visoku standardizaciju LAL laboratorija čime se minimalizira pojava nevalidni testovi i retestiranja.

Charles River lizati, FDA odobreni, odlikuju se superiornom kvalitetom i performansama kao što su: postizanje čvrstog gela u gel clot metodi u najvećem rasponu osjetljivosti na tržištu; puferiranost omogućava bolju rezistenciju na interferencijence, LAL reagensi za kinetičku turbidimetrijsku metodu omogućavaju odličnu linearnost i preciznu detekciju endotoksina u proizvodu; LAL reagensi za kromogenu kinetičku metodu odlikuju se optimiziranom formulacijom koja omogućava povećanu osjetljivost, veću lineranost i superiornu otpornost na rezistenciju.

Charles River, inovator nove linije rapidnih LAL testova, bazirane na cartridgeu koji je ispunjenim FDA odobrenim LAL reagensom, omogućava brze, točne i sigurne test rezultate. Rapidna metoda, koja se uvelike koriste u cijelom svijetu, omogućava izvođenje LAL testa na mjestu uzorkovanja i dobivanje rezultata u vrlo kratkom vremenskom intervalu do 20 minuta.

Charles River laboratoriji (Accugenix) nude usluge identifikacije bakterija i gljivica te tipizaciju vrsta okolišnih izolata. Za usluge točne i sigurne identifikacije mikroorganizama koriste se najnovije tehnologije bazirane na sekvencioniranju. Validirana vlastita knjižnica bakterija i gljivica i metode interpretacije, Charles River Accugenix čine liderom na svjetskom tržištu u točnoj identifikaciji mikroorganizama.

criver